خبر

ایرانداک در بحران کرونا هم همراه پژوهشگران بود!

ایرانداک در بحران کرونا هم همراه پژوهشگران بود

به دلیل پیشگیری از فراگیری ویروس «کرونا» و بیماری «کووید ـ ۱۹» و همچنین نوروز، بسیاری از سازمان‌ها مانند دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، از اسفند ماه ۱۳۹۸ تاکنون، یا بسته بودند یا کاهش عملکرد داشته‌اند. ولی ایرانداک در این زمان همچنان همراه پژوهشگران کشور بود و سامانه‌های آن بدون درنگ پاسخ‌گوی ایشان بودند.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» کاربران ایرانداک از ۱۵ اسفند سال ۱۳۹۸ تا ۱۵ فروردین امسال بیش از ۵۶۶.۰۰۰ بار از سامانه‌های گوناگون بازدید کردند. در این میان، پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)‌ نزدیک به ۱۸۳.۰۰۰ هزار؛ وبسایت ایرانداک نزدیک به ۱۲۵.۰۰۰؛ سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله،‌ و پیشنهاده نزدیک به ۳۶.۰۰۰؛ سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) بیش از ۳.۰۰۰؛ وبسایت راهنمای پژوهش و پژوهشگران (پژوهش‌کار) بیش از ۳.۰۰۰؛ سامانه واژه‌نامه‌ها بیش از ۶.۰۰۰؛ و وبسایت راهنمای نگارش پایان‌نامه و رساله (راه) بیش از ۲.۰۰۰ بازدید داشتند. گروه پشتیبانی سامانه‏‌های ایرانداک نیز در این بازه، بیش از هزار درخواست را از کاربرگ‌های سامانه‌ها یا با رایانامه دریافت کرد و پاسخ داد.

کاربران ایرانداک در این زمان بیش از هزار مدرک تازه (۵۵۲ پایان‌نامه/ رساله، ۴۶۷ پیشنهاده و ۲۸ پارسای خارج کشور) در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه‌، رساله‌، و پیشنهاده ثبت کردند. در این بازه نزدیک به ۶.۰۰۰ پیشینه از سامانه پیشینه پژوهش درخواست و پاسخ داده شد. سامانه همانندجو نیز در این زمان پذیرای بیش از ۲.۰۰۰ درخواست همانندجویی بود. افزون بر این، کاربران در این زمان، پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) را نزدیک به ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ بار جست‌وجو کردند.

افزودن دیدگاه