خبر

آزمایشگاه طراحی سیاست علم و فناوری آغاز به کار کرد

آزمایشگاه طراحی سیاست علم و فناوری آغاز به کار کرد

چهارمین آزمایشگاه ایرانداک با عنوان طراحی سیاست علم و فناوری با رویکردی میان‌رشته در پی بررسی، تحلیل، شبیه‌سازی، و بهبود سیاست‌ها با دیدگاه سیستمی آغاز به کار کرد.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» آزمایشگاه طراحی سیاست علم و فناوری با رویکردی میان‌رشته در پی بررسی، تحلیل، شبیه‌سازی، و بهبود سیاست‌ها با دیدگاه سیستمی است. هدف کلیدی این آزمایشگاه دست‌یابی به بینش ژرف‌تر درباره چگونگی کارکرد سیاست‌­ها در سایه روابط پیچیده علت و معلولی میان آن‌هاست. این آزمایشگاه با فراهم‌آوری خدمات پژوهشی و مشاوره­ای برای سیاست‌گذاران علم و فناوری، پیش از اینکه سیاست‌ها به سندهای رسمی بدل شوند با آزمون آن‌ها در فضای مجازی (شبیه‌سازی) از هدررفت منابع پیشگیری می‌کند و زیان‌های ناخواسته را به کمینه می‌رساند.

افزودن دیدگاه