خبر

کارنامه پژوهش ایرانداک منتشر شد

کارنامه پژوهش ایرانداک منتشر شد

کارنامه پژوهش ایرانداک در سال ۱۳۹۷ منتشر شد.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» ایرانداک در سال ۱۳۹۷ فعالیت‌های پژوهشی و علمی خود را با ۲۸ عضو هیئت‌علمی شامل دو دانشیار، ۲۴ استادیار و چهار مربی در قالب سه پژوهشکده و نُه گروه پژوهشی دنبال کرده است.

همچنین در سال ۱۳۹۷ اعضای هیئت علمی به‌ عنوان مجری، ناظر، و همکار ۳۸ طرح پژوهشی در پژوهشگاه فعالیت داشته‌اند، و ۱۴ عضو هیئت‌علمی راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه کارشناسی، کارشناسی‌ارشد، و دکترای تخصصی را به‌ عهده داشته‌اند.

گفتنی است اعضای هیئت علمی در سال گذشته در مجموع ۱۷ مقاله فارسی و هشت مقاله انگلیسی منتشر و در ۱۷ همایش ملی و جهانی شرکت کرده‌اند.

در مجموع استادان ایرانداک در سال ۱۳۹۷، ۱۷ مقاله فارسی، هشت مقاله انگلیسی، ۱۷ مقاله همایش شامل نُه همایش ملی و هشت همایش جهانی، و ۱۱ کتاب شامل پنج کتاب تألیفی، یک کتاب تدوین، سه کتاب ترجمه و دو کتاب مجموعه مقاله منتشر و در یازده همایش ملی و جهانی شرکت کرده‌اند.

افزودن دیدگاه