خبر

ده مؤسسه ایرانی در میان برترین‌های رتبه‌بندی حوزه‌ای «دانشگاه ملی تایوان»

ده موسسه ایرانی، بر پایه گزارش سال ۲۰۱۸ «رتبه‌بندی حوزه‌ای عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان»، «دانشگاه ملی تایوان»، در سیاهه ۵۰۰ موسسه برتر حوزه‌های کشاورزی، پزشکی بالینی، مهندسی، علوم زیستی، علوم طبیعی، و علوم اجتماعی جای گرفته‌اند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، «دانشگاه ملی تایوان» در گزارش «رتبه‌بندی حوزه‌ای عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۰ مؤسسۀ ایرانی را در سیاهۀ ۵۰۰ مؤسسه برتر در حوزه‌های کشاورزی، پزشکی بالینی، مهندسی، علوم زیستی، علوم طبیعی، و علوم اجتماعی آورده است. دانشگاه‌های «تهران»، «تربیت مدرس»، «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی شریف»، «علم و صنعت ایران»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی نوشیروانی بابل»، «صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی»، و «علوم پزشکی شهید بهشتی» در میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته‌اند.

«رتبه‌بندی حوزه‌ای عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» بیش‌تر برون‌دادهای پژوهشی و مقاله‌های پژوهشگران را در کانون بررسی گذاره است و مؤسسه‌های پیشرو جهان را در شش حوزه موضوعی، بر پایۀ هشت شاخص کلیدی ارزیابی می‌کند. در جدول یک، رتبه جهانی مؤسسه‌های ایرانی در حوزه‌های گوناگون و در جدول دو، امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده‌اند.

۱. رتبه جهانی مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی حوزه‌ای «دانشگاه ملی تایوان»

نام مؤسسه

حوزه‌ها

کشاورزی

پزشکی

مهندسی

علوم زیستی

علوم طبیعی

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

۱۸۲

ـ

۷۹

ـ

۳۵۱-۴۰۰

ـ

دانشگاه تربیت مدرس

۴۰۱-۴۵۰

ـ

۲۴۶

ـ

ـ

ـ

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ـ

۲۴۳

ـ

۲۸۷

ـ

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ـ

ـ

۱۲۶

ـ

ـ

ـ

دانشگاه صنعتی شریف

ـ

ـ

۱۶۳

ـ

ـ

ـ

دانشگاه علم و صنعت ایران

ـ

ـ

۱۸۶

ـ

ـ

ـ

دانشگاه صنعتی اصفهان

ـ

ـ

۲۳۳

ـ

۴۵۱-۵۰۰

ـ

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ـ

ـ

۲۸۸

ـ

ـ

ـ

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ـ

ـ

۴۵۱-۵۰۰

ـ

ـ

ـ

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ـ

ـ

ـ

۴۵۱-۵۰۰

ـ

ـ

 

۲. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی حوزه‌ای «دانشگاه ملی تایوان»

حوزه

نام مؤسسه

امتیاز کل

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

مقاله‌های ۱۱ سال پیشین

مقاله‌های سال پیشین

استنادهای ۱۱ سال پیشین

استنادهای دو سال پیشین

میانگین استنادهای ۱۱ سال

شاخص «اچ» دو سال پیشین

مقاله‌های پراستناد

شمار مقاله در نشریه‌های برتر

پزشکی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۸.۵

۵۳.۹

۵۵.۲

۴۷.۵

۵۰.۹

۳۴.۴

۵۳.۱

۴۶.۳

۴۵.۹

علوم اجتماعی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

-

-

-

-

-

-

-

-

-

علوم زیستی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۸

۵۳.۶

۵۸.۱

۴۶.۱

۴۹.۷

۳۴.۵

۵۰.۱

۴۵.۹

۴۴.۹

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

علوم طبیعی

دانشگاه تهران

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دانشگاه صنعتی اصفهان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کشاورزی

دانشگاه تهران

۵۱.۹

۶۱.۹

۶۵.۲

۴۹.۵

۵۵.۲

۳۵.۷

۵۴.۲

۴۵.۶

۴۸

دانشگاه تربیت مدرس

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مهندسی

دانشگاه تهران

۵۸.۱

۶۶

۶۶.۴

۵۸.۵

۶۲

۴۱.۲

۶۰

۵۷.۴

۵۱.۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۴.۵

۶۶.۴

۶۲.۴

۵۷.۱

۵۵.۲

۳۹.۴

۵۴

۵۱.۹

۴۸.۹

دانشگاه صنعتی شریف

۵۱.۹

۶۳.۶

۵۷.۵

۵۵.۵

۵۲

۳۹.۶

۵۰.۴

۴۸.۷

۴۷.۵

دانشگاه علم و صنعت ایران

۵۰.۹

۶۰.۹

۵۷.۴

۵۳.۸

۵۰.۶

۳۹.۵

۴۹.۲

۵۰.۱

۴۴.۷

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۹.۳

۵۲.۸

۵۲.۲

۵۰

۵۰.۵

۴۲.۸

۵۲.۸

۴۶.۸

۴۷

دانشگاه تربیت مدرس

۴۹.۱

۵۱.۱

۵۱.۲

۴۹.۱

۵۰

۴۳.۶

۵۲.۸

۴۸.۲

۴۶.۹

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۴۷.۷

۴۳.۹

۴۵.۱

۴۴

۴۹

۴۶.۶

۵۸.۸

۵۳.۵

۴۳

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

بر پایه گزارش سال ۲۰۱۸ نظام رتبه‌بندی حوزه‌ای «دانشگاه ملی تایوان» «Wageningen University»، «Harvard University»، «Tsinghua University»، «Harvard University»، «University of California - Berkeley»، و «Harvard University» توانسته‌اند در جایگاه نخست جهانیِ حوزه‌های کشاورزی، پزشکی بالینی، مهندسی، علوم زیستی، علوم طبیعی، و علوم اجتماعی جای گیرند.

سامانه «نما» که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری راه‌اندازی شده و روزآمد می‌شود، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. سامانه «نما» در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

افزودن دیدگاه

رویدادها

 
۰۸
اسفند
تحلیل‌ روند علمی کشور و پیش‌بینی فناوری با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، مورد مطالعه: سامانه گنج
دانشجو: اشکان خطیر استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه‌فر استاد مشاور: دکتر آزاده محبی استاد داور: دکتر...
۲۳
بهمن
ساخت مدل کسب‌و‌کار برای فراهم‌آوری منابع اطلاعاتی دیجیتالی: مورد مطالعه پایگاه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی
دانشجو: بهروز رسولی استاد راهنما: دکتر مهدی علیپور حافظی استاد مشاور: دکتر سام سلیمانی استاد داور:...