خبر

پیشتازی موسسه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ثبت پارسا

پیشتازی موسسه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ثبت پارسا

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مشارکت ۱۰۰ موسسه، ۶۵ درصد پارسای سامانه ملی ثبت را بارگزاری کرده‌ است.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» موسسه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۶ با مشارکت ۱۰۰ موسسه، ۶۵ درصد پارسای سامانه ملی ثبت را بارگزاری کرده‌اند.

بر پایه تبصره ۹ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی» و «آیین‌نامه ثبت و اشاعه پیشنهادها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها» همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مراکز آموزش ‌عالی، پژوهشی، و فناوری؛ باید تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که بدون طبقه‌بندی هستند، در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت کنند. برای آسان‌سازی این فرایند، ایرانداک سامانه ملی ثبت پایان‌نامه‌، رساله، و پیشنهاده (ثبت)‌ را در اختیار دانشجویان گذارده است.

در سال ۱۳۹۶ روی‌هم‌رفته در این سامانه ۵۲۳۶۳ رکورد ثبت شده که در مقایسه با سال پیش پیشین ۱۶ درصد رشد داشته است. داده‌های سامانه ثبت نشان می‌دهد که ۶۵ درصد (۳۴۱۲۱ رکورد) از این آثار را مؤسسه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری در سامانه وارد کرده‌اند.

نمودار ‏1. مشارکت مؤسسه‌ها با وابستگی‌های سازمانی گوناگون در ثبت پارسا

نمودار ‏۱. مشارکت مؤسسه‌ها با وابستگی‌های سازمانی گوناگون در ثبت پارسا

 

همچنین داده‌های سامانۀ ثبت نشان می‌دهند که ۶۲ درصد (۱۸۲۷۹ رکورد) از پیشنهاده‌ها را نیز مؤسسه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری در سامانه وارد کرده‌اند.

 

نمودار 2. مشارکت مؤسسه‌ها با وابستگی‌های سازمانی گوناگون در ثبت پیشنهاده

نمودار ۲. مشارکت مؤسسه‌ها با وابستگی‌های سازمانی گوناگون در ثبت پیشنهاده

 

مؤسسه‌های گوناگونی با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همکاری و آثارشان را در سامانه ثبت بارگذاری می‌کنند. این مؤسسه‌ها وابستگی‌های سازمانی گوناگونی دارند. در ادامه، آمار ثبت پارسا و پیشنهاده این مؤسسه‌ها گزارش می‌شود.

نمودار ‏3. میزان مشارکت مؤسسه‌ها با وابستگی‌های گوناگون سازمانی در سامانۀ ثبت

نمودار ‏۳. میزان مشارکت مؤسسه‌ها با وابستگی‌های گوناگون سازمانی در سامانۀ ثبت

 

بر پایه داده‌های سامانه ثبت، دانشگاه فردوسی مشهد با ثبت ۲۴۰۴ پارسا بیشترین مشارکت را در سامانه ثبت داشته است. دانشگاه‌های تبریز و تربیت مدرس نیز در جایگاه‌های دوم و سوم هستند. در نمودار ۴ نام و شمار رکوردهای ۲۰ مؤسسۀ نخست با بیشترین شمار پارسا در سامانه ثبت آمده است.

نمودار 4. بیست مؤسسۀ نخست با بیشترین شمار پارسا در سامانۀ ثبت

نمودار ۴. بیست مؤسسه نخست با بیشترین شمار پارسا در سامانه ثبت

 

از دیدگاه ثبت پیشنهاده نیز دانشگاه تربیت مدرس با ثبت ۱۶۴۸ رکورد در جایگاه نخست است و دانشگاه‌های تبریز و ارومیه دوم و سوم هستند. در نمودار ۵  نام و شمار رکوردهای ۲۰ مؤسسه نخست با بیشترین شمار پیشنهاده در سامانه ثبت آمده است.

نمودار 5. بیست مؤسسه نخست با بیشترین شمار پیشنهاده در سامانه ثبت

نمودار ۵. بیست مؤسسه نخست با بیشترین شمار پیشنهاده در سامانه ثبت

 

گفتنی است بیشترین پایان‌نامه‌های ثبت شده در سامانه ثبت مربوط به گروه علوم انسانی با بیش از ۲۴ هزار رکورد بوده و پس از آن به ترتیب گروه فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، هنر و علوم پزشکی و دامپزشکی قرار دارند. در نمودار شماره ۶ شمار و درصد پارسا در گروه‌های گوناگون در سامانه ثبت آمده است.

نمودار ‏6. شمار و درصد پارسا در گروه‌های گوناگون در سامانۀ ثبت

نمودار ‏۶. شمار و درصد پارسا در گروه‌های گوناگون در سامانه ثبت

 

در این میان، بیش از ۴۶ هزار پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد و چهار هزار پایان‌نامه در مقطع دکتری تخصصی دراین سامانه ثبت شده‌اند.

نمودار ‏7. شمار و درصد پارسای دوره‌های گوناگون آموزشی در سامانه ثبت

نمودار ‏۷. شمار و درصد پارسای دوره‌های گوناگون آموزشی در سامانه ثبت

 

گفتنی است، در سال ۱۳۹۶، دانشگاه‌های فردوسی مشهد، تبریز، تربیت مدرس، پیام نور استان تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به ترتیب بیشترین آمار را در بین دانشگاه‌های کشور در ثبت پارسا به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش عملکرد این سامانه در سال ۱۳۹۶ در نشانی https://irandoc.ac.ir/report/sabt96 در دسترس است.

افزودن دیدگاه

رویدادها

 
۰۸
اسفند
تحلیل‌ روند علمی کشور و پیش‌بینی فناوری با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، مورد مطالعه: سامانه گنج
دانشجو: اشکان خطیر استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه‌فر استاد مشاور: دکتر آزاده محبی استاد داور: دکتر...
۲۳
بهمن
ساخت مدل کسب‌و‌کار برای فراهم‌آوری منابع اطلاعاتی دیجیتالی: مورد مطالعه پایگاه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی
دانشجو: بهروز رسولی استاد راهنما: دکتر مهدی علیپور حافظی استاد مشاور: دکتر سام سلیمانی استاد داور:...