خبر

برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق پژوهش، حق‌ مولف و مالکیت فکری، و آشنایی با سامانه‌های ایرانداک در دانشگاه هنر اصفهان

کارگاه آموزشی اخلاق پژوهش، حق‌ مولف و مالکیت فکری، و آشنایی با سامانه‌های ایرانداک با حضور نمایندگان ایرانداک در دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دکتر رویا پورنقی، دکتر علیرضا ثقه‌الاسلامی، نسا رضایی و بهروز رسولی در کارگاه آموزشی اخلاق پژوهش، حق ‌مولف و مالکیت فکری، و آشنایی با سامانه‌های ایرانداک را در دانشگاه هنر اصفهان برگزار نمودند.

در ابتدای این کارگاه که به درخواست دانشگاه هنر اصفهان برای استادان این دانشگاه برگزار شد، دکتر پورنقی، استادیار ایرانداک به  معرفی ایرانداک پرداخت و دکتر ثقه الاسلامی در موضوع «مبانی اخلاق پژوهش» به سخنرانی پرداخت.

در بخش دوم این کارگاه، دکتر پورنقی «نقش ایرانداک در کاهش بدرفتاری علمی و حفظ حقوق پدید آورندگان آثار» را تشریح کرد و در بخش سوم سامانه پیشینه پژوهش (پیشینه)، سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده (ثبت)، و نسخه تازه پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) توسط نسا رضایی برای استادان دانشگاه هنر اصفهان معرفی شد.

در ادامه استادان این دانشگاه با سامانه همانندجو آشنا شدند و پس از آن سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت)، پایگاه وب شیوه‌نامه ایران (راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی)، پایگاه وب راهنمای پژوهش و پژوهشگران (پژوهش‌کار)، دروازه اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در)، پایگاه وب راهنمای نگارش پایان‌نامه و رساله (راه)، پایگاه وب کانون درستی و اخلاق پژوهش ایران (کیان) در قالب سامانه‌های پشتیبان پژوهش و پایگاه وب دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان (دا)، پایگاه وب جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما)، پایگاه وب منابع اطلاعات شاخص‌های پایش و ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری (شاخص)، و رصدخانه پژوهش و فناوری در قالب سامانه‌های سیاست‌گذاری علم و فناوری توسط بهروز رسولی و نسا رضایی برای حاضران معرفی شدند.

این کارگاه روز پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد.

افزودن دیدگاه