اخبار

رئیس ایرانداک: ۱۱ دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌های نظام رتبه‌بندی «راوند»

دکتر علیدوستی، رئیس ایرانداک با اشاره به انتشار گزارش نظام رتبه‌بندی «راوند» گفت:  بر پایه گزارش «آژانس رتبه‌بندی رار» در سال ۲۰۱۷، ۱۱ مؤسسه ایرانی توانسته‌اند در فهرست مؤسسه‌های برتر نظام رتبه‌بندی «راوند» قرار گیرند در حالی که در ویرایش ۲۰۱۶ این نظام رتبه‌بندی، تنها هفت مؤسسه ایرانی در فهرست برترین‌های این نظام قرار گرفته بودند.

رئیس ایرانداک: ۱۱ دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌های نظام رتبه‌بندی «راوند»

دکتر علیدوستی، رئیس ایرانداک با اشاره به انتشار گزارش نظام رتبه‌بندی «راوند» گفت:  بر پایه گزارش «آژانس رتبه‌بندی رار» در سال ۲۰۱۷، ۱۱ مؤسسه ایرانی توانسته‌اند در فهرست مؤسسه‌های برتر نظام رتبه‌بندی «راوند» قرار گیرند در حالی که در ویرایش ۲۰۱۶ این نظام رتبه‌بندی، تنها هفت مؤسسه ایرانی در فهرست برترین‌های این نظام قرار گرفته بودند.

 

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» علیدوستی گفت: دانشگاه‌های «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی شریف»، «صنعتی اصفهان»، «علوم پزشکی کردستان»، «علم و صنعت»، «فردوسی مشهد»، «علوم پزشکی ایران»، «اصفهان»،  «تهران»، «شهید بهشتی»، و «علامه طباطبائی» مؤسسه‌هایی هستند که توانسته‌اند به ترتیب رتبه‌های نخست تا ۱۱ ملی را به دست آورند.

وی افزود: این در حالی است که در ویرایش ۲۰۱۶ این نظام رتبه‌بندی تنها هفت مؤسسه ایرانی در فهرست برترین‌های این نظام قرار گرفته بودند.

وی تاکید کرد: نخستین هدف این نظام رتبه‌بندی سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان بر پایه چهار حوزه کلیدی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی، و پایداری مالی) است.

علیدوستی تصریح کرد: مدیران دانشگاه می‌توانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان نیز مؤسسه هدف خود را برای ادامه تحصیل آسان‌تر انتخاب کنند.

در جدول زیر امتیاز کل به همراه رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های برتر ایرانی و در جدول دو رتبه و امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون در این نظام آمده است.

 

 امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «راوند»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶۴.۱۲۲

۱

۲۶۴

دانشگاه صنعتی شریف

۶۳.۱۹۲

۲

۲۷۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵۴.۸۶۳

۳

۳۷۰

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۴۶.۲۳۵

۴

۴۸۷

دانشگاه علم و صنعت

۴۴.۲۷۱

۵

۵۱۶

دانشگاه فردوسی مشهد

۴۰.۷۲۸

۶

۵۶۰

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۳۷.۷۵۶

۷

۵۸۸

دانشگاه اصفهان

۳۲.۸۱۱

۸

۶۳۰

دانشگاه تهران

۳۱.۷۱۸

۹

۶۴۲

دانشگاه شهید بهشتی

۲۹.۱۸۲

۱۰

۶۷۲

دانشگاه علامه طباطبایی

۲۲.۵۱۱

۱۱

۷۳۲

 

 

 

 

امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «راوند»

نام مؤسسه

آموزش

پژوهش

تنوع جهانی

پایداری مالی

رتبه جهانی

امتیاز

رتبه جهانی

امتیاز

رتبه جهانی

امتیاز

رتبه جهانی

امتیاز

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۶

۹۰.۸۴۹

۵۰۴

۳۹.۶۱

۶۹۷

۱۸.۴۷۴

۲۱۸

۷۳.۰۳۸

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۴

۶۴.۵۹۲

۲۶۷

۶۳.۳۹۱

۶۶۲

۲۳.۰۲۱

۲۷۳

۶۸.۱۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۶۳

۵۲.۹۹۳

۳۳۸

۵۵.۸۵۶

۶۸۵

۲۰.۲۲۳

۲۶۸

۶۹.۰۸

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۲۰۱

۶۴.۸۷۸

۵۹۴

۳۰.۵۲۴

۷۳۸

۱۱.۵۲۵

۵۱۷

۴۸.۵۹۱

دانشگاه علم و صنعت

۵۳۴

۴۰.۳۴۱

۴۰۴

۴۹.۷۵۸

۷۵۹

۶.۶۴۲

۴۳۳

۵۶.۳۵۸

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۴۸

۵۳.۷۲۴

۵۸۱

۳۲.۰۴۴

۷۳۴

۱۲.۶۷۳

۶۷۸

۳۲.۰۰۷

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۲۱۷

۶۳.۱۶

۷۳۲

۱۰.۹۲۶

۷۶۰

۶.۵۹۱

۳۷۵

۶۰.۶۲۲

دانشگاه اصفهان

۴۰۰

۵۰.۲۷۴

۶۹۸

۱۵.۱۶۱

۷۳۲

۱۳.۷۰۱

۶۱۹

۳۸.۶۹۵

دانشگاه تهران

۶۰۲

۳۳.۹۷۵

۶۴۲

۲۳.۰۳۱

۴۷۸

۴۲.۵۵

۶۸۰

۳۱.۹۸۷

دانشگاه شهید بهشتی

۴۶۲

۴۵.۷۷۲

۷۲۲

۱۲.۶۵۶

۷۴۸

۹.۶۶۸

۶۴۰

۳۶.۲۵۹

دانشگاه علامه طباطبایی

۶۴۱

۲۹.۵۱۳

۷۱۱

۱۳.۳۵۸

۷۵۴

۸.۴۳۲

۶۳۶

۳۶.۶۲۱

 

وی خاطرنشان کرد:‌ بر پایه گزارش سال ۲۰۱۷ رتبه‌بندی «راوند»، «دانشگاه هاروارد» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. پس از این مؤسسه، «مؤسسه فناوری کالیفرنیا»، «دانشگاه شیکاگو»،«کالج سلطنتی لندن»، «دانشگاه استنفورد»، «ام.آی.تی»، «دانشگاه آکسفورد»، «دانشگاه کلمبیا»، «دانشگاه کمبریج»، و «دانشگاه پرینستون» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 

افزودن دیدگاه

رویدادها

 
۳۱
مرداد
حکمرانی داده‌ها در صنایع: چارچوب‌ها و مدل‌های حکمرانی داده‌ها
سخنران: محمدرضا مرتضوی ،‌ دانشجوی دکترای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) مدیر پنل:...
۱۸
مرداد
جایگاه و نقش ایرانداک در بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه‌های موسسه‌های زیر پوشش وزارت عتف
سخنران: دکتر رضا رجبعلی‌بگلو ، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) پنلیست:...
۰۴
مرداد
رتبه‌بندی حوزه‌های پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی با روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)
سخنران: دکتر زهرا محمودزاده ، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) مدیر پنل:...
۲۷
تير
حکمرانی داده‌ها؛ مفاهیم و کاربردها
سخنران: مصطفی امینی، مدیر کسب‌ و کار شرکت ایرانیان نت مدیر پنل: دکتر آرمان ساجدی‌نژاد، استادیار...

پشتیبانی فنی