تحلیل اطلاعات پژوهش‌ها در ابزار سایول

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
ابزار سایول چیست؟
تحلیل اطلاعات در نظام‌های بازیابی اطلاعات به چه معناست؟
ابزار سایول چگونه تحلیل اطلاعات پژوهش‌ها را ممکن می‌سازد؟
چکیده: 

سایول، یکی از پایگاه‌های استنادی الزویر است که امکان تجزیه و تحلیل‌های استنادی پیشرفته و عمیق را بر مبنای داده‌های پایگاه اسکوپوس فراهم می‌کند. سایول یک پایگاه استنادی تجزیه و تحلیل عملکرد پژوهشی است که امکان ارزیابی عملکرد پژوهشی یک پژوهشگر، سازمان، کشور، منطقه، مجله، گروه پژوهشی و مانند آن را داده و نتایج به دست آمده را با هم‌قطاران آن‌ها و میانگین‌ها و استانداردهای جهانی مقایسه می‌نماید. سخنرانی حاضر این ابزار را از منظر تحلیل اطلاعات پژوهش‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور، ابتدا ابزار سایول به طور کلی معرفی، سپس مفهوم تحلیل اطلاعات در نظام‌های بازیابی اطلاعات تعریف می‌شود. در آخر نیز ابزار سایول از نظر تحلیل اطلاعات پژوهش‌ها بررسی می‌گردد.

موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۱۱ دى ۱۳۹۸
تحلیل اطلاعات پژوهش‌ها در ابزار سایول

افزودن دیدگاه