ابعاد اخلاقی بحران تکرارپذیری در یافته‌های علمی

سخنران: 
پنلیست: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
بحران تکرارپذیری؟ چه علت‌هایی در تبیین آن ارائه شده است؟
وجوه اخلاقی این بحران کدامند؟
به چه میزان بحران به‌ وجود آمده ریشه در سیاست‌گذاری‌های کلان علمی دارد؟
تاریخ برگزاری: 
۲۷ آبان ۱۳۹۸
ابعاد اخلاقی بحران تکرارپذیری در یافته‌های علمی

افزودن دیدگاه