تقویت پرس‌وجوهای کاربران

سخنران: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
مشکلات پرس‌و‌جوهای کاربران در بازیابی اطلاعات
گسترش پرس‌وجو
ابهام‌زدایی پرس‌وجو
تشخیص موضوع پرس‌وجو
چکیده: 

پرس‌وجوهایی که کاربران به نظام‌های بازیابی اطلاعات ارائه می‌کنند اغلب کوتاه و مبهم هستند. به‌منظور تقویت پرس‌وجوهای غیرموثر کاربران، نیاز به توسعه روش‌هایی برای ابهام‌زادیی و گسترش پرس‌وجو است. تشخیص موضوعات در فرایند بخش‌بندی پرس‌وجو می‌تواند صحت ابهام‌زدایی پرس‌وجو را افزایش دهد و مانع از اضافه شدن واژگان گسترشی غیرضروری به پرس‌وجو شوند.

موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
تقویت پرس‌وجوهای کاربران

افزودن دیدگاه