اصول نگارش کتاب‌های دانشگاهی

سخنران: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
چکیده: 

این سخنرانی به نکاتی مهمی که در نگارش کتاب‌های دانشگاهی لازم است مورد توجه قرار گیرد، می‌پردازد.

تاریخ برگزاری: 
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
اصول نگارش کتاب‌های دانشگاهی

افزودن دیدگاه