محمد آرمند

اصول نگارش کتاب‌های دانشگاهی

اصول نگارش کتاب‌های دانشگاهی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن