جایگاه و نقش ایرانداک در بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه‌های موسسه‌های زیر پوشش وزارت عتف

فایل پیوست: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
ضرورت وجودی یک مرکز با نقش‌هایی همچون هماهنگ‌کننده، واسط و ناظر برای بهبود و گسترش فعالیت این کتابخانه‌ها چیست؟
قابلیت‌ها و جایگاه‌های ایرانداک برای پذیرش نقش‌های ممکن در بهبود و گسترش فعالیت‌های این کتابخانه‌ها چه مواردی می‌تواند باشد؟
مدل مفهومی اولیه برای پذیرش این نقش‌ها توسط ایرانداک چگونه است؟
تاریخ برگزاری: 
۱۸ مرداد ۱۳۹۶

پنلیست:

دکتر سمیه آخشیک، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

سید ابراهیم عمرانی، دبیر و نائب رئیس شورای تامین منابع

جایگاه و نقش ایرانداک در بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه‌های موسسه‌های زیر پوشش وزارت عتف

افزودن دیدگاه