آمایش مکانی اطلاعات علمی و پژوهشی کشور: از ضرورت تا فرصت

پنلیست: دکتر علیرضا قراگوزلو، دانشیار آموزشکده سازمان نقشه‌برداری کشور

سخنرانان به پرسش‎های زیر پاسخ دادند:
»  آمایش مکانی اطلاعات چه ضرورتی دارد؟
» آمایش مکانی اطلاعات چه فرصتی را برای چه افرادی فراهم می‌کند؟
» آمایش مکانی اطلاعات چه فایده‌هایی برای چه افرادی دارد؟

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
ارائه‌دهنده: 
نوع مناسبت: 
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
سه شنبه - ۲۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
آمایش مکانی اطلاعات علمی و پژوهشی کشور: از ضرورت تا فرصت

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی