اطلاعات علمی

گذر شمار رکوردهای پایگاه گنج از ۴۳۰ هزار پایان‌نامه

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» با افزایش تعداد رکوردهای پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)، در حال حاضر ۹۳۳ هزار و ۸۷۱ رکورد اطلاعات علمی بر روی پایگاه گنج قابل جست‌و‌جو است.

گفتنی است، در آخرین به‌روزرسانی بیش از ۳ هزار رکورد به پایان‌نامه‌های...

آمایش مکانی اطلاعات علمی و پژوهشی کشور: از ضرورت تا فرصت

آمایش مکانی اطلاعات علمی و پژوهشی کشور: از ضرورت تا فرصت

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن