گردهم‌آیی محققان نوآوری و فناوری

مکان: 
سالن همایش‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مدت: 
۱ روز
تاریخ برگزاری: 
۱۵ دى ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری دانشگاه اشتاینبایس برلین،‌ هومبولت اسکول برلین و انتشارات اسپرینگر در تاریخ سی تیرماه ۱۳۹۵ با موضوع دستاوردهای پژوهشی نوآوری و فناوری (الکترونیکی) و پانزده دی‌ماه ۱۳۹۵ با موضوع گردهم‌آیی محققان نوآوری و فناوری در محل سالن همایش‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

محورهای کنفرانس:

  • نوآوری در صنایع فناور؛
  • نوآوری و توسعه پایدار؛
  • کارآفرینی و نوآوری؛
  • سیاست‌گذاری نوآوری؛
  • رویکردها و شاخص‌های سنجش نوآوری و استانداردسازی نوآوری؛
  • رویکردهای تئوریک به نوآوری؛
  • نگاه انتقادی به ساختار نظام‌های نوآوری؛
  • الگوها و تجربه‌های موفق در پیاده‌سازی نوآوری.
کلیدواژه: 
اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری

افزودن دیدگاه