همایش‌های پشتیبانی‌شده

کنفرانس سمپوزیوم‌های بین‌المللی AISP/CSSE2017

کنفرانس سمپوزیوم‌های بین‌المللی AISP/CSSE2017

مکان: 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه شیراز
همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم

همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم

مکان: 
دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران، سالن شهید دهشور
اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری

دستاوردهای پژوهشی نوآوری و فناوری (الکترونیکی)

مکان: 
سالن همایش‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری

گردهم‌آیی محققان نوآوری و فناوری

مکان: 
سالن همایش‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر