همایش‌های پشتیبانی‌شده

دومین جشنواره ترویج علم در پایان‌نامه‌های دانشجویی

دومین جشنواره ترویج علم در پایان‌نامه‌های دانشجویی

مکان: 
دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

جشنواره «رقابت علمی کنز»

مکان: 
پارک فناوری پردیس، برج فناوری

کنگره ملی سالانه ایده‌های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر

مکان: 
ساری، بلوار فرح‌آباد، کیلومتر ۵، کد پستی ۱۳۹۱۹-۴۸۱۶۱، موسسه آموزش‌عالی هدف
سومین کنفرانس ملی شهر سایبری

سومین کنفرانس ملی شهر سایبری

مکان: 
دانشگاه تهران
کنفرانس سمپوزیوم‌های بین‌المللی AISP/CSSE2017

کنفرانس سمپوزیوم‌های بین‌المللی AISP/CSSE2017

مکان: 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه شیراز

صفحه‌ها