رویکرد کیفی، بافت‌مدار و میان‌رشته‌ای به تعامل انسان و اطلاعات

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۵ خرداد ۱۳۹۰

سرفصل‌های سخنرانی:

  • بررسی رویکردهای محققان به جنبه‌های مختلف تعامل انسان و اطلاعات در سال‌های اخیر؛
  • مفهوم کنش اطلاعاتی و گستره آن؛ 
  • تاثیر بافت در تعامل انسان و اطلاعات؛ 
  • اهمیت توجه به پیوندهای میان‌رشته‌ای در پویایی مطالعات این حوزه؛ 
  • چگونگی بهره‌مندی از رویکرد کیفی در بررسی تعامل انسان و اطلاعات؛ 
  • روش‌های گسترش دامنه جغرافیایی و اجتماعی پژوهش‌های این حوزه.
رویکرد کیفی، بافت‌مدار و میان‌رشته‌ای به تعامل انسان و اطلاعات

افزودن دیدگاه