بازاندیشی در اسناد سیاستی فناوری اطلاعات در عرصه ملی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
تاریخ برگزاری: 
۳۰ فروردين ۱۳۹۱

سرفصل‌های سخنرانی: 

  • مروری بر اسناد تدوین‎شده در حوزه فناوری اطلاعات کشور در یک دهه اخیر (موضوع، زمان، تصویب و مرجع تصویب)؛
  • بررسی محتوای اسناد؛
  • ضرورت بازاندیشی بر اسناد تدوین‎شده؛ 
  • راهبردهایی برای ارتقای سیاست‌گذاری در فناوری اطلاعات. 
بازاندیشی در اسناد سیاستی فناوری اطلاعات در عرصه ملی

افزودن دیدگاه