ارزیابی پیکره بنیاد مفروضات نظریه استعاره مفهومی: بررسی موردی استعاره «بحث به مثابه جنگ» در زبان فارسی

ارزیابی پیکره بنیاد مفروضات نظریه استعاره مفهومی: بررسی موردی استعاره «بحث به مثابه جنگ» در زبان فارسی
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۵
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۲۲۳-۲۴۷
چکیده

در این پژوهش دو فرض نظریه استعاره مفهومی با استفاده از روش پیکره بنیاد مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق فرض اول، زبان استعاری جایگاهی فرعی نسبت به استعاره‌های مفهومی ذهنی دارد و طبق فرض دوم، استعاره‌های زبانی متعارف نظام‌مند هستند. پیکره‌ای پنجاه میلیون کلمه‌ای از پیکره همشهری به طور تصادفی نمونه‌گیری و به وسیله نرم‌افزار AntConc تحلیل شد. یافته‌های حاصل از تحلیل پیکره‌ای حاکی از تأیید نشدن فرض نخست و تایید نسبی فرض دوم نظریه استعاره مفهومی هستند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که الگوهای معنایی استعاره‌های زبانی پیچیده‌تر از پیش‌بینی‌های نظریه استعاره مفهومی هستند و عوامل کاربرد زبان در شکل‌دهی به معنای استعاره‌های زبانی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

استناد: 

گلشائی، رامین، ارسلان گلفام، سید مصطفی عاصی، و ‌فردوس آقاگل‌زاده. ۱۳۹۳. ارزیابی پیکره بنیاد مفروضات نظریه استعاره مفهومی: بررسی موردی استعاره «بحث به مثابه جنگ» در زبان فارسی. جستارهای زبانی ۵ (۱): ۲۲۳-۲۴۷.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه