نقش ریسک ادراک‏‌شده در پذیرش بلیت الکترونیکی در حمل‏ ونقل عمومی درون‌‏شهری توسط شهروندان شهر یزد

نقش ریسک ادراک‏‌شده در پذیرش بلیت الکترونیکی در حمل‏ ونقل عمومی درون‌‏شهری توسط شهروندان شهر یزد
هفتمین کنفرانس ملی برنامه‎‌ریزی و مدیریت شهری
مشهد
تاریخ کنفرانس: 
چهارشنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۴ تا پنجشنبه - ۲۱ آبان ۱۳۹۴
چکیده

پیدایش و گسترش روزافزون فناور‌ی‌های اطلاعاتی، زندگی بشر امروزی را تحت تاثیر قرارداده و سرعت، بهره‌وری، انعطاف‌پذیری و نوآوری را به کاربران خود عرضه می‌نماید. موفقیت این پدیده در گرو پذیرش و استفاده از آن توسط جامعه هدف می‌باشد. عدم‌ پذیرش و درنتیجه شکست فناوری، به اتلاف منابع منجر می‌گردد، از این‌ رو شناسایی عوامل موثر بر پذیرش یک فناوری، بسیار اهمیت دارد. یکی از حوزه‌های کاربرد فناوری اطلاعات، حوزه حمل‌ و نقل عمومی درون‌شهری و بلیت الکترونیکی می‌باشد. هدف این پژوهش، بررسی نقش ریسک ادراک‌شده بر پذیرش بلیت الکترونیکی توسط شهروندان است. بدین‌ منظور، پژوهش حاضر بر اساس تئوری ریسک ادراک‌ شده، اثر ابعاد ریسک ادراک‌ شده (شامل ریسک‌های زمانی، مالی، کارایی، اجتماعی، امنیتی و حریم‌ خصوصی) را بر پذیرش بلیت الکترونیکی در بین شهروندان شهر یزد مورد بررسی قرار داده است. نتایج به‌ دست آمده از به‌ کارگیری مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی نشان دادند که ریسک‌های مالی، کارایی، زمانی، امنیتی و حریم‌ خصوصی به‌ترتیب ریسک‌های اصلی کاهش‌دهنده‌ نیت شهروندان برای پذیرش بلیت الکترونیکی می‌باشند و ریسک اجتماعی تاثیر منفی بر نیت پذیرش ندارد. بر اساس این نتایج، راهکارهایی درجهت کاهش ابعاد ریسک معنی‌دار در بین شهروندان شهر یزد به‌منظور پذیرش بلیت الکترونیکی ارائه گردید.

استناد: 

یگانه‌فرد، طاهره، حمید رضا خدمتگزار، و سید حبیب‌الله میرغفوری. ۱۳۹۴. نقش ریسک ادراک‏‌شده در پذیرش بلیت الکترونیکی در حمل ‏ونقل عمومی درون‌‏شهری توسط شهروندان شهر یزد. مقاله ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی برنامه‎‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه