تصویر aghadavood@students.irandoc.ac.ir

مهندس صفورا آقاداود جلفایی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش کسب و کار الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

زندگی‌نامه

صفورا آقاداود جلفایی کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۳۹۳ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک و کارشناسی را در سال ۱۳۸۷ از دانشگاه آزاد واحد مبارکه در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار اخذ کرده است و در حال حاضر دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران می‌باشد.

تحصیلات

  • ۱۳۹۱ - ۱۳۹۳ کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش کسب و کار الکترونیک. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
    پایان‌نامه: طراحی مدل کسب و کار رایانش ابری برای سازمان‌های کوچک و متوسط با راهنمایی دکتر علی رجب‌زاده قطری

زمینه‌های پژوهش

رایانش ابری
هوشمندی کسب و کار
یادگیری ماشین

تماس

ندارد

ندارد

ندارد