تصویر mortazavi@students.irandoc.ac.ir

مهندس محمدرضا مرتضوی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با گرایش سیستم‌های اقتصادی اجتماعی از دانشگاه تربیت مدرس

زندگی‌نامه

محمدرضا مرتضوی دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) است. وی کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۳۸۱ از دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی صنایع با گرایش سیستم‌های اقتصادی اجتماعی و کارشناسی خود را نیز در سال ۱۳۷۷ در رشته مهندسی برق با گرایش مخابرات از دانشکده فنی دانشگاه تهران دریافت کرده است.
وی کار علمی خود را از سال ۱۳۸۲ به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه تهران آغاز کرده و اکنون نیز عضو هیات علمی این دانشگاه است. فعالیت‌های وی در این سال‌ها، انجام طرح‌های پژوهشی متعدد با محوریت فناوری اطلاعات بوده است. زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه وی شامل مدیریت فناوری اطلاعات، استراتژی فناوری اطلاعات، مدیریت داده و اطلاعات، کیفیت داده، تعامل‌پذیری، و خدمات الکترونیکی است.

تحصیلات

  • ۱۳۷۷ - ۱۳۸۱ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با گرایش سیستم‌های اقتصادی اجتماعی. دانشگاه تربیت مدرس
    پایان‌نامه: مسایل سازمانی موثر در توسعه سیستمهای اطلاعاتی با راهنمایی دکتر امیر البدوی

زمینه‌های پژوهش

استراتژی فناوری اطلاعات
مدیریت داده و اطلاعات
کیفیت داده
آموزش الکترونیکی

تماس

ندارد

ندارد

طراحی چارچوب حاکمیت داده در مراکز تبادل داده و اطلاعات ملی (مورد مطالعه: وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری)

پیشنهاده دکتری تخصصی

استاد راهنما: 

دکتر علی معینی
تاریخ تصویب: 
جمعه - ۲۱ اسفند ۱۳۹۴
چکیده: 

امروزه، با گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، موضوع یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری سامانه‌ها و سازمان‌ها موضوعی جدی و مورد توجه است. بسیاری از سامانه‌های مقیاس بزرگ، نیازمند تعامل‌پذیری و یکپارچه‌سازی میان سازما‌ن‌ها و سامانه‌های مختلف آنها است و در این میان پیاده‌سازی راه‌حل‌هایی که بتواند این تعامل‌پذیری و یکپارچه‌سازی را ساماندهی نماید به شدت مورد توجه است. از این‌رو مدل‌های مختلف و متنوعی برای این موضوع ارائه شده است که عمده آنها به راه‌حل‌های تبادل داده و اطلاعات وابستگی زیادی دارند و از این‌رو مراکز تبادل اطلاعات در سطوح مختلف بین سازمانی و ملی برای پاسخ به این نیاز شکل می‌...بیشتر