کنفرانس بین‌المللی مدیریت

استادیار ایرانداک، عضو کمیته تخصصی مدیریت علم و فناوری در شانزدهمین کنفرانس بین¬المللی مدیریت شد

استادیار ایرانداک، عضو کمیته تخصصی مدیریت علم و فناوری در شانزدهمین کنفرانس بین¬المللی مدیریت شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دکتر لیلا نامداریان، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات ایرانداک، عضو کمیته تخصصی مدیریت علم و فناوری در شانزدهمین کنفرانس بین­ المللی مدیریت (علمی-پژوهشی) شد.  ...