پژوهشگران پراستناد جهان

نام 12 پژوهشگر وابسته به مؤسسه‌های ایرانی در میان سیاهۀ پژوهشگران پراستناد جهان

نام ۱۲ پژوهشگر وابسته به مؤسسه‌های ایرانی در میان سیاهه پژوهشگران پراستناد جهان

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه گزارش سال ۲۰۱۹ میلادی ِمؤسسه «کلاریویت آنالیتیکس» درباره «پژوهشگران پراستناد» جهان، ۱۲ پژوهشگر وابسته به مؤسسه‌های ایرانی از تأثیرگذارترین‌ها در پیشرفت علوم شناسایی شده‌اند. «مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس» در سال ۲۰۱۹ نام بیش از شش هزار پژوهشگر را در ۲۱ زمینه علمی در سیاهه پژوهشگران...

۱۶ پژوهشگر ایرانی در میان پژوهشگران پراستناد جهان

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه گزارش سال ۲۰۱۸ مؤسسه «کلاریویت آنالیتیکس» درباره «پژوهشگران پراستناد» جهان، ۱۶ پژوهشگر از ایران از تأثیرگذارترین‌ها در پیشرفت علوم شناسایی شده‌اند. «مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس» در سال ۲۰۱۸ نام نزدیک به شش هزار پژوهشگر را از سراسر جهان در ۲۱ حوزه موضوعی در سیاهه پژوهشگران پراستناد...