جست‌وجوی اطلاعات

مدل‌های جست‌وجوی اطلاعات

مدل‌های جست‌وجوی اطلاعات

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن