دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

تشخیص همانندی متون علمی با رویکرد دسته‌بندی ماشین‌بردار پشتیبان فازی

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
شهريور ۱۳۹۸

استخراج شبکه کلمات هم‌رخداد جهت بهبود پیشنهاددهنده‌ی جستجو در پایگاه اطلاعات علمی ایران «سامانه گنج»

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
شهريور ۱۳۹۸

مقاوم‌سازی دسته‌بند ماشین‌بردار پشتیبان دوقلو در برابر داده‌های نویزی

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
آذر ۱۳۹۶

به‌ کارگیری تئوری بازی‌ها در تعیین مناسب‌ترین الگوریتم رمزنگاری در شرایط نامتقارن و بالعکس

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
اسفند ۱۳۹۵

ارائه مدلی جهت سنجش میزان بلوغ فرایندی و بهبود فرایندهای کسب و کار مبتنی با رتبه‌بندی معیارهای ارزیابی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
آذر ۱۳۹۵

تحلیل استراتژیک منابع اطلاعاتی و کتابخانه‌ای در دانشگاه‌ها با استفاده از روش SWOT

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵

بررسی ویژگی‌های راهنماهای گردشگری چاپی و الکترونیکی در ایران

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵