مرتضی نبی میبدی

برگزاری سخنرانی علمی "معرفی کاربردهای علمی شبکه‌های اجتماعی: تلگرام، ریسرچ‌گیت و انجمن"

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» مرتضی نبی میبدی، دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات سخنرانی خود را با عنوان «معرفی کاربردهای علمی شبکه‌های اجتماعی: تلگرام، ریسرچ‌گیت و انجمن» ارائه خواهد کرد.

هدف از این سخنرانی تشریح کاربردهای علمی موردهایی از این شبکه‌ها است و هم‌چنین، چگونگی به کار گیری گروه و کانال در...