کتابسنجی

کتاب «سنجش پژوهش‌های دانشگاهی» منتشر شد

به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" کتاب «سنجش پژوهش‌های دانشگاهی: روش انجام یک مطالعه کتاب‌سنجی» توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و نشر چاپار منتشر شد.

به گفته مترجمان این کتاب یکی از آثار ارزشمند، بدیع و کاربردی است که در حوزه علم‌سنجی وجود دارد و ترجمه آن با توجه به جای خالی اینگونه متون به...