هستان‌نگار

معرفی هستان‌نگار و چگونگی ساخت آن

معرفی هستان‌نگار و چگونگی ساخت آن

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

هستان‌نگار و چگونگی ساخت آن تشریح شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در ابتدای این سخنرانی علمی، امید‌‌ میلانی‌فرد، دانشجوی دکتری پژوهشگاه، هستان‌نگار از منظر فناوری اطلاعات را توضیح داد.

میلانی فرد افزود: یکی از چارچوب‌های نظری مطرح برای توسعه‌ی مدل‌های مفهومی داده، هستان نگار (آنتولوژی) است.

دانشجوی دکتری پژوهشگاه در ادامه گفت: هستان‌...