س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌، ن‍ق‍ش‌ و اه‍داف‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌

س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌، ن‍ق‍ش‌ و اه‍داف‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
فروردين ۱۳۷۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

عدم توجه و شناخت کافی مدیران و کمبود اطلاعات و منابع در این زمینه را می‌توان از مهمترین عوامل عقب‌ماندگی این بخش برشمرد در این مطالعه نویسنده سعی نموده تا ضمن ارائه ساختار و تشکیلات پیشنهادی روابط عمومی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، به شرح نقش و ماموریت هر یک از واحدها پرداخته در پایان اهداف خاصی را به عنوان اقدامات اولیه روابط عمومی ارائه نماید و امید آن دارد به عنوان یک عامل موثر در تقویت برنامه‌های این مرکز به کار گرفته شود. روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران هم‌اکنون ضمن تلفیق در تشکیلات دفتر ریاست دارای دو کارشناس روابط عمومی و کارشناس امور بین‌الملل می‌باشد. این درحالی است که واقعیت‌هایی از قبیل عدم شناخت کافی مصرف‌کنندگان اطلاعات از وجود این گونه مراکز و لزوم دستیابی بیشتر به تفاهم داخلی و خارجی به منظور  پیشبرد اهداف، نشانگر نیاز مبرم به ایجاد یک برنامه سازمانی پرقدرت در این امر است. همچنین افزایش بازدهی از طریق ایجاد اشتیاق و مشارکت در همکاران یکی دیگر از فعالیت‌های عمده این واحد است که لزوم بازنگری در مباحثی از قبیل نیروی انسانی، بودجه، وظایف و امکانات این واحد را روشن می‌سازد. هدف از این طرح برقراری ارتباط متقابل مردم و مسئولین و جلب همکاری و بسط تفاهم عمومی، آگاهی مردم از عملکرد دستگاه متبوع، آماده نمودن اذهان عمومی در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها و ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی کارکنان در چهارچوب ضوابط و معیارهای نظام جمهوری اسلامی ایران.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

شیدایی، منصور. ۱۳۷۶. س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌، ن‍ق‍ش‌ و اه‍داف‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌. تهران: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران.

افزودن دیدگاه