راه‍ن‍م‍ای‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌ (ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)

راه‍ن‍م‍ای‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌ (ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۶۲
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

مجموعه حاضر راهنمایی دو زبانه است که حاوی مشخصات ۴۴۹ مرکز آموزش و پژوهش و تولید‌ کننده اطلاعات علمی و فنی کشور که به جز معدودی عمدتا در بخش دولتی فعالیت دارند، می‌باشد. علت گردآوری این مجموعه مشکلاتی بود که موسسات بین‌المللی و سازمان‌های خارجی در شناسایی و تماس با مراکز آموزش، پژوهشی و ... کشور داشتند. لذا برای رفع این مشکل و تسهیل در امر ارتباط میان سازمان‌های خارجی و موسسات آموزشی، پژوهش و... داخلی تدوین چنین راهنمایی ضروری به نظر می‌رسید. نحوه انجام این طرح با استفاده از ۶۰۰ پرسشنامه از نیمه سال ۱۳۶۱ به تدریج بین واحدهایی که مرکز در طول سال‌ها فعالیت خود آنها را شناسایی کرده بود توزیع گردید. اطلاعات خواسته شده شامل: نام سازمان مادر، نام واحد، نشانی، زمینه موضوعی فعالیت واحد، آیا نتایج بررسی‌ها و تحقیقات خود را منتشر می کنید (بله/ خیر) می‌باشد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

مرتضایی، لیلا، و محمود معتقدی. ۱۳۶۲. راه‍ن‍م‍ای‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌ (ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌). تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه