طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ک‍ارب‍ردی‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌

طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ک‍ارب‍ردی‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌
فروردين ۱۳۸۱
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

از آنجا که ضرورت دارد طراحی برنامه درسی به صورت گروهی و پویا صورت گیرد، برنامه درسی حاضر نیز حاصل کار گروهی است، منتها به روشی متفاوت. پیشرفت‌های تکنولوژی ارتباطات این امکان را فراهم آورد تا از راه دور از نتیجه دانش و تجربه گروه‌های معتبر مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی بهره گرفته شود. شاید لازم باشد برنامه‌های درسی دانشگاه‌های غرب را با احتیاط بیشتری در آموزش  زمینه‌هایی از کتابداری مانند کتابخانه‌های روستایی،‌ عمومی و آموزشگاهی و غیره به کار گرفت. ولی در آموزش علوم اطلاع‌رسانی که پیوند کمتری با علوم انسانی و علوم اجتماعی دارد،‌ راحت‌تر می‌توان عمل کرد. برای انجام کار ابتدا جدولی از دروس اصلی و اختیاری که گروه‌های معتبر مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال ۲۰۰۱ در سطح کارشناسی ارشد ارائه می‌دادند،‌ تهیه شد، تا بر اساس آن رواج دروس و اتفاق نظر گروه‌ها در مورد لزوم فراگیری آن توسط دانشجویان این رشته،‌ مشخص گردد. پس ازمقایسه و تعیین دروس اصلی و اختیاری رایج در بین گروه‌های آموزشی با جست‌و‌جو در وب‌سایت گروه‌ها و مدرسان تلاش شد جزئیات برنامه درسی استخراج شود. هدف این تحقیق، طراحی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی با گرایش اطلاع‌رسانی است، به نحوی که فارغ‌التحصیلان آن علاوه بر کسب دانش و بینش لازم، از طریق انجام کارهای پژوهشی و مهارت‌آموزی‌ها، نه تنها به خوبی پاسخگوی نیازهای فعلی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی باشند،‌ بلکه توان هماهنگی با تغییرات و تحولات مستمر این رشته را داشته باشند و بتوانند با نگاهی تحلیلی و نقادانه نسبت به عملکرد خود و نظام،‌ امکان توسعه و پویایی آن را فراهم آورند.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

م‍رت‍ض‍ایی‌، ل‍ی‍لا. ۱۳۸۱. طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ درس‍ی‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ک‍ارب‍ردی‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه