دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ی‍ن‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌" ۱۳ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۴ ت‍ی‍ر ۱۳۸۶: مستندات اجرا

دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ی‍ن‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌" ۱۳ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۴ ت‍ی‍ر 1386: مستندات اجرا
فروردين ۱۳۸۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

گزارش حاضر دوره آموزشی "مبانی سواد اطلاعاتی ویژه دانشجویان و متخصصین علوم انسانی" که در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۱۳ تا ۱۳۸۶/۴/۱۴ ویژه اعضای هیئت علمی، دانشجویان  و فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی و متخصصین علوم انسانی در محل مدیریت آموزش پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران برگزار گردیده است را معرفی می‌کند، که شامل معرفی و مشخصات دوره آموزشی، فعالیت‌های قبل از اجرای دوره آموزشی، در حین اجرای دوره، پس از اجرای دوره، گزارش مالی دوره و بررسی نظرات شرکت‌کنندگان نسبت به کیفیت دوره در هر روز، به مربی دوره و ارزیابی نهایی دوره می‌باشد. هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی آشناسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان رشته‌های علوم انسانی (از جمله تاریخ، جغرافی، علوم تربیتی، مدیریت، علوم‌اجتماعی، روانشناسی و ...) با مفاهیم پایه در مورد سواد اطلاعاتی و کاربردهای خاص آن در زمینه رشته تحصیلی آنان می‌باشد. گرچه در این دوره بحث اولیه بر اساس تعریف سواد اطلاعاتی و مولفه‌های آن شکل می‌گیرد اما تاکید ویژه این دوره بر منابع علمی موجود در علوم انسانی و رشته‌های وابسته به آن می‌باشد. هدف از این شیوه فراهم‌آوردن امکان آشنایی شرکت‌کنندگان با مباحثی است که بیشتر جنبه کاربردی داشته باشد و در عین حال با زمینه‌های تحصیلی و کاری آنان نیز همخوانی بیشتری داشته باشد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

منصوریان، یزدان. ۱۳۸۶. دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ی‍ن‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌"  ۱۳ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۴ ت‍ی‍ر ۱۳۸۶: مستندات اجرا. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه