سواد اطلاعاتی

کاربرد سواد دیداری در بهبود بهره‌گیری از سواد اطلاعاتی

کاربرد سواد دیداری در بهبود بهره‌گیری از سواد اطلاعاتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
رویکردهای پژوهشی در حوزه سواد اطلاعاتی

رویکردهای پژوهشی در حوزه سواد اطلاعاتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

برگزاری سخنرانی علمی «کاربرد سواد دیداری در بهبود بهره‌گیری از سواد اطلاعاتی» در ایرانداک

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دکتر درودی در این نشست با عنوان «کاربرد سواد دیداری در بهبود بهره‌گیری از سواد اطلاعاتی» سخنرانی می‌کند.

در این سخنرانی پرسش‌های زیر توسط سخنرانان پاسخ داده خواهد شد:

•           سواد دیداری چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

•           مدل بهره‌گیری از سواد دیداری در...

سواد اطلاعاتی: کاربردها، کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی

سواد اطلاعاتی: کاربردها، کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

صفحه‌ها