دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌" ۱۸ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۹ ت‍ی‍ر ۱۳۸۶: مستندات اجرا

دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌" ۱۸ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۹ ت‍ی‍ر 1386: مستندات اجرا
فروردين ۱۳۸۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

گزارش حاضر دوره آموزشی سواد اطلاعاتی مقدماتی که در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۱۸ تا ۱۳۸۶/۴/۱۹ ویژه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان تکمیلی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی و مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در محل مدیریت آموزش پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران برگزار گردیده است را معرفی می‌کند، که شامل معرفی و مشخصات دوره آموزشی، فعالیت‌های قبل از اجرای دوره آموزشی، در حین اجرای آموزش، پس از اجرای دوره، گزارش مالی دوره و بررسی نظرات شرکت‌کنندگان نسبت به، کیفیت دوره در هر روز، به مربی دوره و ارزیابی نهایی دوره می‌باشد. اهداف دوره: تعریف سواد اطلاعاتی براساس مرور پژوهش‌ها و معرفی بخش‌های مختلف آن، چگونگی دسترسی موثر و بهینه منابع اطلاعاتی، آموزش مهارت‌های لازم برای ارزیابی منتقدانه منابع اطلاعاتی و ماخذهای آنها،‌ اطلاع از ملاحظات قانونی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به استفاده و دسترسی به اطلاعات (مثل حقوق مولف،‌ شیوه استناددهی و موارد مشابه).

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

منصوریان، یزدان. ۱۳۸۶. دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌" ۱۸ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۹ ت‍ی‍ر ۱۳۸۶: مستندات اجرا. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه