دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌" ۹ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۱ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۶: مستندات اجرا

دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌" ۹ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۱ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ 1386: مستندات اجرا
فروردين ۱۳۸۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

گزارش حاضر دوره آموزشی "آشنایی با جامعه اطلاعاتی" که در تاریخ ۹/۲/۱۳۸۶ تا ۱۱/۲/۱۳۸۶ برای مدیران و کارشناسان کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، فارغ‌التحصیلان کارشناسی و دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته‌های جامعه‌شناسی، علوم‌ ارتباطات، انسان‌شناسی، علوم‌ کتابداری و اطلاع‌رسانی در محل مدیریت آموزش پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران برگزار گردیده‌است را معرفی می‌کند، که شامل معرفی و مشخصات دوره آموزشی، فعالیت‌های قبل از اجرای دوره آموزشی، در حین اجرای دوره، پس از اجرای دوره، گزارش مالی دوره و بررسی نظرات شرکت‌کنندگان نسبت به، کیفیت دوره در هر روز، به مربی دوره و ارزیابی نهائی دوره می‌باشد. اهداف دوره: آشنایی با جایگاه اطلاعات در جامعه امروز و مبانی جامعه اطلاعاتی، تشریح ویژگی‌های عصر اطلاعات و یا پیامدهای سیطره اطلاعات و تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی بر جامعه و زندگی اجتماعی بر اساس سرفصل‌های اقتصاد اطلاعات، دولت الکترونیک، جامعه اطلاعاتی، فرهنگ سایبرنتیک.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

دوران، بهزاد. ۱۳۸۶. دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌" ۹ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۱ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۶: مستندات اجرا. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه