خبر

 دانشگاه‌های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها اعلام شدند

دانشگاه‌های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها اعلام شدند

دانشگاه‌های برگزیده سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در ثبت و همانندجویی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها اعلام شدند.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دانشگاه‌های برگزیده سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در ثبت و همانندجویی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها اعلام شدند.

درحال حاضر ۲۴ هزار استاد و بیش از ۴۵ هزار دانشجو در سامانه همانندجو عضو هستند که در این میان؛ دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، و دانشگاه سمنان رتبه‌های نخست تا سوم همانندجویی را در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ به دست آورده‌اند. این سامانه در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

افزون بر این، ایرانداک «سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده» را در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR راه‌اندازی کرده است که روی هم ۴۲۴ مؤسسه در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ با آن همکاری داشته‌ و بیش از ۶۳ هزار پایان‌نامه و رساله (پارسا) و نزدیک به ۳۷ هزار پیشنهاده (پروپوزال) را در آن ثبت کرده‌اند.

در دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحدهای مرودشت، شاهرود، بندرعباس،‌ شهر قدس، و گچساران بیشترین مدارک را در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده ثبت کرده‌اند.

 

واحدهای دارای بیشترین ثبت پارسا و پیشنهاده در دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸

رتبه

نخست

دوم

سوم

چهارم

پنجم

واحد

مرودشت

شاهرود

بندرعباس

شهر قدس

گچساران

شمار پارسای ثبت شده

۱۰۱۸

۱۰۱۷

۹۰۰

۶۶۶

۶۱۶

واحد

اردبیل

گرمی

اردکان

بهشهر

تفت

شمار پیشنهادة ثبت شده

۹۸۱

۳۹۱

۳۰۸

۱۸۹

۱۶۳

 

بیشتر دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات،‌ و فناوری (عتف) نیز در سامانة ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده مشارکت داشته‌اند. جدول‌های زیر آمار ثبت را در هر منطقه آمایش آموزش عالی، برای سه دانشگاه با بیشترین عملکرد نشان می‌دهد.

 

دانشگاه‌های دارای بیشترین ثبت پارسا در وزارت عتف در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸

منطقه

آمایش

رتبه

دانشگاه

شمار ثبت پارسا

۱

۱

تربیت مدرس

۱۷۱۸

۲

علامه طباطبائی

۱۶۱۳

۳

پیام نور استان تهران

۱۴۵۹

۲

۱

گیلان

۱۱۷۲

۲

مازندران

۱۰۴۶

۳

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۳۶۰

۳

۱

تبریز

۲۰۴۹

۲

ارومیه

۱۰۴۶

۳

زنجان

۸۲۷

۴

۱

جامعه المصطفی العالمیه

۷۷۶

۲

بین‌المللی امام خمینی

۶۷۳

۳

قم

۵۵۹

۵

۱

رازی

۸۴۳

۲

کردستان

۵۲۱

۳

لرستان

۴۲۰

۶

۱

یزد

۸۵۱

۲

صنعتی اصفهان

۷۹۳

۳

کاشان

۶۱۹

۷

۱

شیراز

۶۲۵

۲

صنعتی شیراز

۲۴۹

۳

یاسوج

۲۳۴

۸

۱

شهید باهنر کرمان

۹۳۷

۲

سیستان و بلوچستان

۸۳۵

۳

زابل

۳۱۶

۹

۱

فردوسی مشهد

۱۹۷۰

۲

سمنان

۸۵۶

۳

صنعتی شاهرود

۷۴۰

۱۰

۱

شهید چمران اهواز

۹۰۷

۲

علوم و فنون دریایی خرمشهر

۹۸

۳

کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۷۹

 

دانشگاه‌های دارای بیشترین ثبت پیشنهاده در وزارت عتف در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸

منطقه

آمایش

رتبه

دانشگاه

شمار ثبت پیشنهاده

۱

۱

شهید بهشتی

۲۶۱۶

۲

تربیت مدرس

۱۸۲۰

۳

هنر

 ۶۱۵

۲

۱

مازندران

 ۱۹۷۵

۲

صنعتی نوشیروانی بابل

۳۵۵

۳

علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 ۱۸۰

۳

۱

تبریز

۱۵۷۲

۲

ارومیه

۹۵۸

۳

زنجان

 ۸۰۴

۴

۱

قم

 ۶۸۱

۲

بوعلی سینا

 ۲۵۶

۳

ملایر

 ۱۶۰

۵

۱

رازی

 ۸۴۹

۲

کردستان

 ۷۲۷

۳

ایلام

 ۳۶۴

۶

۱

یزد

 ۱۰۰۹

۲

کاشان

 ۵۸۵

۳

میبد-صنعتی قم

 ۷۸

۷

۱

یاسوج

 ۲۸۲

۲

صنعتی شیراز

 ۲۲۸

۳

خلیج فارس

 ۱۷۰

۸

۱

زابل

 ۸۰

۲

ولی عصر (عج) رفسنجان

 ۷۴

۳

دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 ۱۲

۹

۱

بیرجند

 ۳۷۵

۲

حکیم سبزواری

 ۳۷۲

۳

دامغان

 ۲۰۹

۱۰

۱

کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 ۱۲۲

۲

صنعتی جندی شاپور دزفول

 ۹۵

۳

علوم و فنون دریایی خرمشهر

 ۸۸

افزودن دیدگاه