خبر

«سیل» در پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

«سیل» در پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

شمار ۳۰۱۰ مدرک از نزدیک به ۱۳۵ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی کشور در بازه زمانی ۹۷-۱۳۵۶ کلیدواژه‌هایی مانند «سیل»، «سیلاب»، «رواناب»، و «تندآب» را در «پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)»، در بر داشته است.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» بر پایه جست‌وجوی کلیدواژه‌هایی مانند «سیل»، «سیلاب»، «رواناب»، و «تندآب» در «پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)»، شمار ۳۰۱۰ مدرک از نزدیک به ۱۳۵ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی کشور در بازه زمانی ۹۷-۱۳۵۶ در بر داشته است.

برخی از واژه‌ها در پارسا‌های درپیوند با «سیل» بیشتر آمده‌اند. پس از واژه‌های جست‌وجو شده «رواناب»، «سیل»، و «سیلاب»، و همچنین واژه‌های نشان‌گر جا و گستره جغرافیایی مانند «حوضه آبریز»، «حوضه آبخیز»، «حوزه آبخیز»‌، و «حوضه»؛ واژه‌هایی مانند «تغییرات اقلیمی»، «سامانه اطلاعات جغرافیایی»، «مدل بارش‌رواناب»، «شبیه‌سازی»، «رسوب»، «SWAT»، «کاربری اراضی»، «HEC-HMS»، «شبکه عصبی مصنوعی»، «فرسایش»، «بارش»، «HEC-RAS»، «بهینه‌سازی»، «پهنه‌بندی»، «مدل‌سازی»، «AHP»، «دبی»، «شکست سد»، و «سنجش از دور» موضوع «سیل» را در کلیدواژه‌های پارساها بیشتر همراهی کرده‌اند.

از ۳۰۱۰ مدرک شناسایی شده در «گنج»، سال ۱۳۹۶ بیشترین شمار (۴۱۸) را دربرداشت. سال آغازین مدارک ثبت شده در سامانه به ۱۳۵۶ با یک مدرک بازمی‌گردد. این شمار از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۶ میانگین نزدیک به ۲۸ مدرک را در هر سال داشت، ولی از سال ۱۳۸۷ رشد بالایی را در هر سال نشان می‌دهد.

سیل- سال

از این شمار، ۲۶۵ پیشنهاده و ۲۷۴۵ پایان‌نامه و رساله (پارسا) در سه مقطع کارشناسی ارشد (۲۷۴۱)، دکتری حرفه‌ای (۱) و دکتری تخصصی (۲۶۸) نوشته شدند.

سیل- مقطع تحصیلی

سیل- گونه مدرک

 

گروه رشته‌های مهندسی عمران (۷۸۳)، منابع طبیعی (۷۴۵)، علوم و مهندسی آب (۶۵۳)، علوم جغرافیایی (۴۶۵)، خاک‌شناسی (۱۰۱)، علوم زمین (۷۷)، و شهرسازی (۱۹) پُرکارترین‌ها در این زمینه هستند.

سیل- گروه رشته

پژوهش‌های انجام شده در زمینۀ «سیل» در سرتاسر کشور گسترده شده‌اند. در این میان، سهم دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، گلستان، و خوزستان از دیگران بیشتر است.

پراکندگی پارساهای سیل

همچنین دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه یزد، دانشگاه زابل، و دانشگاه ارومیه پُرکارترین دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی کشور در این زمینه هستند.

سیل- دانشگاه‌ها

گفتنی است ایرانداک گزارشِ دستاورد پارساها را در دستور کار گذارده و پژوهش‌های انجام شده و پیشنهاده‌ها را در زمینة موضوع‌های روز و چالش‌های کشور اطلاع‌رسانی می‌کند. بدین‌سان سیاست‌گذاران و کشورداران می‌توانند یافته‌های این پژوهش‌ها را ببینند و به‌کار بندند تا چرخة هم‌افزایی «عمل و علم»، «کنش و پژوهش»، و «تصمیم و تفکر» به گردش درآید و سرمایه‌های کشور بارور و بهره‌ور شوند.

افزودن دیدگاه