خبر

۲۱ مؤسسه ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان

۲۱ مؤسسه ایرانی، بر پایه ویرایش ۲۰۱۹ رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» در میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته‌اند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه ویرایش ۲۰۱۹ رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» ۲۱ مؤسسه ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته‌اند. دانشگاه‌های «تهران»، «آزاد اسلامی»، «صنعتی شریف»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی تهران»، «تربیت مدرس»، «علم و صنعت ایران»، «فردوسی مشهد»، «تبریز»، «صنعتی نوشیروانی بابل»، «علوم پزشکی مشهد»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «اصفهان»، «علوم پزشکی ایران»، «کاشان»، «رازی»، «علوم پزشکی اصفهان»، «گیلان»، «علوم پزشکی تبریز»، و «شهید باهنر کرمان» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست آمده است و در جایگاه نخست تا بیست‌ویکم ملی هستند. افزون بر این مؤسسه‌ها، شش دانشگاه «بوعلی سینا»، «سمنان»، «صنعتی شاهرود»، «علوم پزشکی شیراز»، «صنعتی شیراز»، و «یاسوج»  نیز اگرچه از نظر ارزیابی فراگیر در میان ۱۲۵۰ مؤسسه برتر جهان نیستند، ولی در حوزه‌های موضوعی گوناگون جایگاه جهانی دارند.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان برای فهم بهتر مقایسه مؤسسه‌ها در جهان پدید آمده است. با افزایش دانشجویانی که در پی ادامه تحصیل در کشورهای خارجی هستند، رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان که آوازه و پژوهش‌های علمی مؤسسه‌ها را در بر دارد، می‌تواند به آنها در گزینش مؤسسه‌ها یاری رساند. این نظام به رتبه‌بندی ۱۲۵۰ مؤسسه برتر از نزدیکِ ۸۰ کشور پرداخته است. مؤسسه «یو. اس. نیوز» از ۱۳ سنجه کلیدی (آوازه جهانی پژوهشی، آوازه منطقه‌ای پژوهشی، شمار انتشارات، کتاب‌ها، همایش‌ها، تأثیر استنادی تعدیل‌شده، شمار روی‌هم‌رفته استنادها، شمار انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات باکیفیت، نسبت انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات باکیفیت، شمار همکاری جهانی، نسبت همکاری جهانی، شمار مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت، و نسبت مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت) برای ارزیابی مؤسسه‌ها بهره می‌گیرد. داده‌های ارزیابی این سنجه‌ها با همکاری شرکت «کلاریویت آنالیتیکس» (ناشر پایگاه «اینسایتس») گردآوری می‌شوند. در جدول یک، امتیاز کل و رتبه‌های ملی، آسیایی، و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، رتبه آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

جدول ۱. امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبه ملی

رتبه منطقه‌ای

رتبه جهانی

دانشگاه تهران

۴۸.۶

۱

۶۳

۴۳۸

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۷.۷

۲

۶۸

۴۶۰

دانشگاه صنعتی شریف

۴۴.۷

۳

۹۴

۵۵۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۲.۸

۴

۱۰۸

۵۹۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۰.۲

۵

۱۲۹

۶۷۵

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۹.۱

۶

۱۴۶

۷۱۳

دانشگاه تربیت مدرس

۳۵.۹

۷

۱۷۳

۸۰۵

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۴.۷

۸

۱۸۳

۸۳۷

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۳.۵

۹

۲۰۰

۸۷۲

دانشگاه تبریز

۳۳.۵

۹

۲۰۰

۸۷۲

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳۲.۷

۱۱

۲۱۴

۹۰۲

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۳۱.۳

۱۲

۲۲۹

۹۳۸

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۶.۷

۱۳

۲۸۲

۱۰۶۶

دانشگاه اصفهان

۲۴.۲

۱۴

۳۰۸

۱۱۲۷

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۲۱.۸

۱۵

۳۴۱

۱۱۷۹

دانشگاه کاشان

۲۱.۷

۱۶

۳۴۳

۱۱۸۲

دانشگاه رازی

۲۱.۵

۱۷

۳۴۷

۱۱۹۰

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۱.۳

۱۸

۳۵۳

۱۱۹۶

دانشگاه گیلان

۲۰.۶

۱۹

۳۶۷

۱۲۱۶

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۹.۹

۲۰

۳۷۴

۱۲۲۵

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۹.۲

۲۱

۳۸۴

۱۲۳۷

دانشگاه بوعلی سینا

-

-

-

-

دانشگاه سمنان

-

-

-

-

دانشگاه صنعتی شاهرود

-

-

-

-

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

-

-

-

-

دانشگاه صنعتی شیراز

-

-

-

-

دانشگاه یاسوج

-

-

-

-

 

جدول ۲. رتبه مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»

نام مؤسسه

آوازه جهانی پژوهشی

آوازه منطقه‌ای پژوهشی

شمار انتشارات

کتاب‌ها

همایش‌ها

تأثیر استنادی تعدیل‌شده

کل استنادها

شمار انتشارات باکیفیت

نسبت انتشارات باکیفیت

شمار

همکاری جهانی

نسبت

همکاری جهانی

شمار مقاله‌های پراستناد

نسبت مقاله‌های پراستناد

تهران

۲۰۹

۶۱

۲۲۳

۷۱۲

۱۷۵

۱۰۵۷

۳۵۹

۳۶۸

۹۸۹

۶۰

۹۱۰

۵۲۹

۱۱۱۷

آزاد اسلامی

۴۴۰

۱۷۰

۵۲

۹۶۲

۵۹

۱۱۶۸

۱۷۰

۱۷۵

۱۰۴۲

۷۷۱

۱۱۷۵

۲۴۲

۹۵۰

صنعتی شریف

۲۲۲

۷۳

۴۵۴

۸۱۶

۲۳۴

۹۵۰

۵۴۴

۵۳۴

۸۶۳

۹۱

۹۶۹

۷۶۲

۱۱۲۱

صنعتی اصفهان

۵۰۴

۱۱۶

۵۳۷

۱۱۸۳

۶۷۱

۷۴۲

۵۶۷

۵۵۶

۷۱۴

۴۴

۸۷۲

۷۰۳

۹۳۴

صنعتی امیرکبیر

۳۵۵

۹۰

۳۹۵

۹۱۵

۲۵۲

۱۰۴۲

۵۱۹

۵۲۲

۹۸۶

۹۳۵

۱۲۲۳

۷۱۴

۱۱۲۱

علوم پزشکی تهران

۵۳۹

۱۵۴

۲۶۰

۱۰۲۸

۱۱۲۱

۹۵۰

۳۶۹

۵۲۷

۱۲۳۷

۶۵۷

۱۱۵۲

۵۵۵

۱۰۹۱

تربیت مدرس

۶۶۸

۱۴۷

۴۳۸

۹۶۲

۵۳۶

۱۱۲۶

۵۸۶

۶۰۶

۱۰۶۵

۸۳۸

۱۱۹۷

۷۹۲

۱۱۵۰

علم و صنعت ایران

۵۷۰

۱۳۳

۵۵۵

۸۴۸

۵۱۹

۱۰۸۶

۶۹۵

۶۷۴

۹۷۶

۱۰۷۴

۱۲۶۶

۹۶۷

۱۲۳۵

فردوسی مشهد

۶۲۰

۱۶۱

۶۱۰

۱۰۲۸

۶۵۷

۱۱۶۸

۷۷۶

۸۰۷

۱۱۲۷

۴۴۱

۱۱۱۴

۸۱۶

۱۰۲۶

تبریز

۷۶۰

۲۰۱

۷۱۱

۱۱۸۳

۷۸۶

۹۹۱

۷۹۵

۷۲۳

۸۰۴

۳۰۴

۱۰۸۲

۱۰۴۶

۱۲۱۸

صنعتی نوشیروانی بابل

۱۰۵۲

۳۶۶

۱۳۳۶

۱۰۲۸

۱۰۹۶

۲۴۰

۱۰۱۱

۹۳۵

۱۸۹

۹۵۰

۱۲۲۷

۶۱۱

۱۳

علوم پزشکی مشهد

۹۷۵

۲۳۹

۹۴۶

۱۱۰۸

۱۳۵۳

۵۳۶

۸۴۱

۹۸۰

۹۷۷

۲۱۷

۱۰۴۲

۸۴۷

۶۹۴

علوم پزشکی شهید بهشتی

۹۷۵

۲۳۹

۹۴۶

۱۱۰۸

۱۳۵۳

۵۳۶

۸۴۱

۹۸۰

۹۷۷

۲۱۷

۱۰۴۲

۸۴۷

۶۹۴

اصفهان

۹۶۱

۱۹۴

۵۹۵

۱۱۸۳

۱۲۶۷

۱۱۶۸

۷۶۱

۹۱۱

۱۲۸۶

۱۰۴۷

۱۲۵۷

۹۸۰

۱۲۲۴

علوم پزشکی ایران

۷۹۴

۲۰۱

۹۲۹

۱۱۸۳

۹۶۴

۱۲۷۰

۱۱۳۰

۱۱۵۶

۱۲۳۱

۴۹۶

۱۱۲۷

۱۲۹۱

۱۳۲۶

کاشان

۹۵۰

۳۰۰

۱۱۳۳

۱۱۰۸

۱۳۴۶

۹۱۵

۱۱۲۳

۱۳۰۲

۱۲۸۴

۴۳۵

۱۱۱۲

۱۱۰۰

۹۵۰

رازی

۱۱۰۹

۳۳۳

۱۱۴۶

۱۱۰۸

۱۱۹۲

۸۴۷

۱۱۰۷

۹۷۶

۶۳۴

۱۳۳۰

۱۳۵۱

۱۱۳۴

۱۰۱۵

علوم پزشکی اصفهان

۱۱۰۹

۳۳۳

۱۰۷۲

۱۱۸۳

۱۱۷۴

۱۰۷۵

۱۱۴۰

۱۰۷۵

۹۶۹

۱۰۱۴

۱۲۴۵

۱۱۳۴

۱۰۷۴

گیلان

۱۱۰۹

۲۴۷

۹۰۹

۱۱۸۳

۱۲۵۶

۱۲۹۵

۱۱۲۰

۱۱۸۷

۱۲۷۹

۶۹۷

۱۱۵۸

۱۱۱۷

۱۱۵۰

علوم پزشکی تبریز

۱۲۳۲

۳۳۳

۹۹۲

۹۶۲

۱۱۳۴

۱۰۵۷

۱۰۵۸

۱۰۵۷

۱۰۵۰

۱۲۰۵

۱۳۰۲

۱۰۰۹

۹۵۰

شهید باهنر کرمان

۱۰۴۴

۳۰۰

۹۴۸

۱۱۸۳

۱۳۶۳

۱۲۶۳

۱۱۳۹

۱۱۴۵

۱۲۰۳

۹۰۴

۱۲۱۴

۱۱۱۷

۱۱۲۸

بوعلی سینا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سمنان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

صنعتی شاهرود

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

علوم پزشکی شیراز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

صنعتی شیراز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

یاسوج

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

بر پایه ویرایش ۲۰۱۹ نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام است و «MIT»، «Stanford University»، «University of California--Berkeley»، «University of Oxford»، «California Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «Columbia University»، «Princeton University»، و «University of Washington» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

سامانه «نما» که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری راه‌اندازی شده و روزآمد می‌شود، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. سامانه «نما» در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

افزودن دیدگاه

رویدادها

 
۰۸
اسفند
تحلیل‌ روند علمی کشور و پیش‌بینی فناوری با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، مورد مطالعه: سامانه گنج
دانشجو: اشکان خطیر استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه‌فر استاد مشاور: دکتر آزاده محبی استاد داور: دکتر...
۲۳
بهمن
ساخت مدل کسب‌و‌کار برای فراهم‌آوری منابع اطلاعاتی دیجیتالی: مورد مطالعه پایگاه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی
دانشجو: بهروز رسولی استاد راهنما: دکتر مهدی علیپور حافظی استاد مشاور: دکتر سام سلیمانی استاد داور:...