خبر

۱۳ مؤسسه ایرانی در میان ۱۰۰۰ مؤسسه برتر جهان

۱۳ مؤسسه ایرانی در سال ۲۰۱۸ جزو برترین‌های نظام رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان یا «شانگهای» قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه گزارش سال ۲۰۱۸ نظام رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان یا «شانگهای» ۱۳ مؤسسه ایرانی در میان ۱۰۰۰ مؤسسه برتر جهان هستند. دانشگاه‌های «تهران» و «صنعتی امیرکبیر» در میان ۵۰۰ مؤسسه برتر و دانشگاه‌های «صنعتی شریف»، «علوم پزشکی تهران»، «علم و صنعت ایران»، «تربیت مدرس»، «صنعتی نوشیروانی بابل»، «صنعتی اصفهان»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «فردوسی مشهد»، «شیراز»، «تبریز»، و «علوم پزشکی ایران» نیز در میان ۵۰۱ تا ۱۰۰۰  مؤسسه برتر جهان جای گرفته‌اند.

رتبه‌بندی جهانی «شانگهای» مؤسسه‌های پیشرو جهان را بر پایه شش سنجه کلیدی ارزیابی می‌کند. دانش‌آموختگان برنده جایزه «نوبل» یا مدال «فیلدز»، اعضای هیئت علمی برنده جایزه «نوبل» یا مدال «فیلدز»، پژوهشگران پراستناد در ۲۱ حوزه موضوعی، مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های «ساینس» و «نیچر»، مقاله‌های منتشر شده در نمایه‌های استنادی علوم و علوم اجتماعی، و سرانه عملکرد اعضای هئیت علمی سنجه‌های ارزیابی در این نظام رتبه‌بندی هستند. در جدول یک، رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

جدول ۱. رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «شانگهای»

نام مؤسسه

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه تهران

۱

۴۰۰ـ۳۰۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲

۵۰۰ـ۴۰۱

دانشگاه صنعتی شریف

۳

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

۵

۷۰۰-۶۰۱

دانشگاه تربیت مدرس

۶

۷۰۰-۶۰۱

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۷

۸۰۰-۷۰۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

۸

۸۰۰-۷۰۱

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۹

۸۰۰-۷۰۱

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۰

۹۰۰-۸۰۱

دانشگاه شیراز

۱۱

۹۰۰-۸۰۱

دانشگاه تبریز

۱۲

۹۰۰-۸۰۱

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۳

۱۰۰۰-۹۰۱

 

جدول ۲. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «شانگهای»

نام مؤسسه

امتیاز در سنجه‌های گوناگون

دانش‌آموختگان

اعضای هیئت علمی

پژوهشگران پراستناد

ساینس و نیچر

انتشارات

سرانه عملکرد

دانشگاه تهران

۱۲.۴

۰

۰

۱.۵

۴۴.۳

۲۲.۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۰

۰

۱۳.۵

۰

۳۳

۱۷.۴

دانشگاه صنعتی شریف

۱۵.۲

۰

۰

۰

۲۹.۲

۱۵.۲

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۰

۰

۰

۲.۱

۳۸.۱

۱۸.۷

دانشگاه علم و صنعت ایران

۰

۰

۹.۶

۰

۲۷.۲

۱۴.۱

دانشگاه تربیت مدرس

۰

۰

۰

۱.۵

۳۱

۱۵.۲

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۰

۰

۱۶.۶

۰

۱۶.۱

۱۱.۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

۰

۰

۰

۰

۲۸.۶

۱۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۰

۰

۰

۱.۵

۲۹.۱

۱۴.۲

دانشگاه فردوسی مشهد

۰

۰

۰

۲.۱

۲۶.۳

۱۲.۹

دانشگاه شیراز

۰

۰

۰

۰

۲۷.۸

۱۳.۶

دانشگاه تبریز

۰

۰

۰

۰

۲۶.۱

۱۲.۸

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۰

۰

۰

۰

۲۳.۶

۱۱.۵

 

بر پایه گزارش سال ۲۰۱۸ نظام رتبه‌بندی «شانگهای»، «Harvard University» پیشگام است و «Stanford University»، «University of Cambridge»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of California, Berkeley»، «Princeton University»، «University of Oxford»، «Columbia University»، «California Institute of Technology»، و «University of Chicago»  در جایگاه دوم تا دهم هستند.

سامانه «نما» که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری راه‌اندازی شده و روزآمد می‌شود، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. سامانه «نما» در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR دسترس همگان است.

افزودن دیدگاه

رویدادها

 
۰۸
اسفند
تحلیل‌ روند علمی کشور و پیش‌بینی فناوری با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، مورد مطالعه: سامانه گنج
دانشجو: اشکان خطیر استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه‌فر استاد مشاور: دکتر آزاده محبی استاد داور: دکتر...
۲۳
بهمن
ساخت مدل کسب‌و‌کار برای فراهم‌آوری منابع اطلاعاتی دیجیتالی: مورد مطالعه پایگاه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی
دانشجو: بهروز رسولی استاد راهنما: دکتر مهدی علیپور حافظی استاد مشاور: دکتر سام سلیمانی استاد داور:...