فناوری اطلاعات و پروژه ژنوم انسان

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۰۸ آبان ۱۳۹۲

سخنران: دکتر علی متولی‌زاده اردکانی، دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‎فناوری

سرفصل‌های سخنرانی:

  • تعریف و ارائه نتایج پروژه ژنوم انسان؛
  • منابع اطلاعات مربوط به پروژه ژنوم انسان؛
  • بیوانفورماتیک و آنالیز اطلاعات مربوط به پروژه ژنوم انسان؛
  • تشخیص زودرس سرطان تخمدان با استفاده از بیوانفورماتیک.
فناوری اطلاعات و پروژه ژنوم انسان

افزودن دیدگاه