فرهنگ‌نویسی و اصطلاح‌نامه نگاری در زبان فارسی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
تفاوت میان فرااصطلاح‌نامه و اصطلاح‌نامه‌ها در چیست؟
آیا فرااصطلاح‌نامه می‌تواند در کاربرد وب معنایی راهگشا باشد؟
فراداده حاصل از تجمیع اصطلاح‌نامه‌ها می‌تواند در ساخت آنتولوژی به کار آید؟
آیا می‌توان مواد درسی (متون کتابی یا محتوای آموزشی) را در قالب اصطلاح‌نامه تصویری ارائه نمود؟
آیا ارائه مواد درسی (متون کتابی یا محتوای آموزشی) در قالب اصطلاح‌نامه تصویری موجب افزایش یادگیری فراگیران می‌شود؟
آیا اصطلاح‌نامه تصویری میزان انگیزش فراگیر را افزایش می‌دهد؟
داده‌ها، منابع یا به تعبیری پیکره مورد استفاده در نخستین فرهنگ‌های فارسی به فارسی تا به امروز چه بوده است؟
طرح تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی برای دستیابی به چه اهداف و دستاوردهایی به تصویب رسیده است؟
ویژگی‌های برجسته پیکره فرهنگ‌نویسی، که در حال حاضر برای تألیف فرهنگ جامع زبان فارسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، چیست؟
تاریخ برگزاری: 
۲۲ مهر ۱۳۹۸
فرهنگ‌نویسی و اصطلاح‌نامه نگاری در زبان فارسی

افزودن دیدگاه