دومین جشنواره ترویج علم در پایان‌نامه‌های دانشجویی

مکان: 
دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدت: 
۱ روز
تاریخ برگزاری: 
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
دومین جشنواره ترویج علم در پایان‌نامه‌های دانشجویی

افزودن دیدگاه