ارائه مدل هم‌راستایی راهبردهای دانش و راهبردهای کسب‌وکار

پنلیست: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
حوزه‌های بنیادی انتخاب راهبردی کدامند؟
توانمندی مدل هم‌راستایی راهبردی با چه ویژگی‌هایی به تصویر کشیده می‌شود؟
کاربردهای ویژه هم‌راستایی از چه منظر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد؟
چکیده: 

نقش فناوری اطلاعات از گرایش سنتی پشتیبانی مدیریتی، به نقشی راهبردی‌تر در سازمان تغییر و تکامل پیدا کرده است. برای درک  پتانسیل و نیروی بالقره فناوری اطلاعات در سازمان‌های آینده، چارچوب‌هایی وجود دارد. در این سخنرانی، مدل هم‌راستایی راهبردی، برای درک و هدایت نقش مدیریت راهبردی فناوری اطلاعات مورد...

تاریخ برگزاری: 
سه شنبه - ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰
ارائه مدل هم‌راستایی راهبردهای دانش و راهبردهای کسب‌وکار

افزودن دیدگاه

You must have Javascript enabled to use this form.‎