حکمرانی داده‌ها در صنعت مخابرات

مدیر پنل: 
مکان: 
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، سالن‌ نشست‌های علمی
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۳۰ آبان ۱۳۹۶

افزودن دیدگاه