حکمرانی داده

حکمرانی داده‌ها در صنعت مخابرات

مکان: 
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، سالن‌ نشست‌های علمی
سخنرانی علمی «حکمرانی داده‌ها در صنعت مخابرات»

سخنرانی علمی «حکمرانی داده‌ها در صنعت مخابرات» برگزار می‌شود

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» سخنرانی علمی از سلسله نشست‌های مقدماتی پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات با عنوان «حکمرانی داده‌ها در صنعت مخابرات» با سخنرانی مهندس محمدجواد سخایی، متخصص مدیریت دیتا در اپراتورهای مخابراتی و بنیان‌گذارگروه مشاوران فابک و مدیریت پنل مهندس مصطفی امینی، مدیر کسب و کار شرکت ایرانیان...

تشریح ضرورت حاکمیت داده در توسعه اینترنت اشیا

تشریح ضرورت حاکمیت داده در توسعه اینترنت اشیا

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» سخنرانی علمی از سلسله نشست‌های مقدماتی پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات با عنوان «اهمیت و ضرورت حاکمیت داده در توسعه اینترنت اشیا» روز سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ توسط دکتر رسولی دیسفانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه...

حکمرانی داده‌ها در صنایع: کاربرد حکمرانی داده‌ها در صنعت آموزش

حکمرانی داده‌ها در صنایع: کاربرد حکمرانی داده‌ها در صنعت آموزش

مکان: 
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، سالن‌ نشست‌های علمی
سخنرانی علمی «حکمرانی داده‌ها در صنعت آموزش» برگزار می‌شود

سخنرانی علمی «حکمرانی داده‌ها در صنعت آموزش» برگزار می‌شود

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» سومین سخنرانی از سلسله نشست‌های مقدماتی پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات با عنوان « حکمرانی داده‌ها در صنعت آموزش» با سخنرانی دکتر روح ا... سلیمانی‌پور، مدیر پروژه حکمرانی محتوا در دانشگاه تهران و مدیریت پنل دکتر...

برگزاری سخنرانی علمی «حکمرانی داده‌ها در صنایع: چارچوب‌ها و مدل‌های حکمرانی داده‌ها» در ایرانداک

برگزاری سخنرانی علمی «حکمرانی داده‌ها در صنایع: چارچوب‌ها و مدل‌های حکمرانی داده‌ها» در ایرانداک‌

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دومین سخنرانی از سلسله نشست‌های مقدماتی پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات با عنوان «حکمرانی داده‌ها در صنایع: چارچوبها و مدل‌های حکمرانی داده‌ها» با سخنرانی محمدرضا مرتضوی، دانشجوی دکترای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک...

حکمرانی داده‌ها در صنایع: چارچوب‌ها و مدل‌های حکمرانی داده‌ها

حکمرانی داده‌ها در صنایع: چارچوب‌ها و مدل‌های حکمرانی داده‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
نیازها و چالش‌های پیش روی سازمان‌ها برای دستیابی به حاکمیت بر داده‌های موجود تشریح شد

نیازها و چالش‌های پیش روی سازمان‌ها برای دستیابی به حاکمیت بر داده‌های موجود تشریح شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نخستین سخنرانی از سلسله نشست‌های مقدماتی پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات با عنوان «حکمرانی داده‌ها؛ مفاهیم و کاربردها» مفاهیم و کاربردهای حکمرانی داده بیان شد.

در ابتدای نشست...

صفحه‌ها