کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی سیستم‌ها و مدیریت کسب‌ و کار

مکان: 
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مدت: 
۲ روز
تاریخ برگزاری: 
۰۸ شهريور ۱۳۹۶ تا ۰۹ شهريور ۱۳۹۶

کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی سیستم‌ها و مدیریت کسب‌ و کار توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در تاریخ ۸ و ۹ شهریور ۹۶ برگزار می‌شود. محوریت اصلی برگزاری کنفرانس تمرکز بر بهینه‌سازی سیستم‌های تولیدی و خدماتی است. علاوه بر این، از آنجا که سیستم‌های سلامت، غذا، کشاورزی و گردشگری از مزیت‌های اصلی منطقه به شمار می‌رود، بررسی پیشنهادهای محققین برای ارتقا و بهبود این سیستم‌ها نیز از محورهای اصلی این کنفرانس است. همچنین تمرکز بر کسب و کارهای نوآورانه و صنایع دانش‌بنیان، به عنوان عامل اصلی اثرگذاری در اقتصاد ملی درون‌زا از دیگر محورهای کنفرانس است.

افزودن دیدگاه