ساختار سیستم بینایی و نحوه پردازش و ادراک تصاویر در مغز

سرفصلهای سخنرانی:

  • بررسی چند ویژگی سیستم بینایی؛
  • ساختار عصبی سیستم بینایی؛
  • انواع سلول‌های بینایی و حوزه حساسیت آنها؛
  • روش ادراک تصاویر.
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ارائه‌دهنده: 
نوع مناسبت: 
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
چهارشنبه - ۰۵ تير ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی