هفتمین نشست نقد کتاب «مصورسازی اطلاعات، مبانی و کاربردها»

مکان: 
سرای اهل‌قلم، خانه کتاب
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۱۲ خرداد ۱۳۹۵

پدیدآور: دکتر فریبرز درودی، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

منتقدان: دکتر رضا رجبعلی‌بگلو، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

          دکتر سعید اسدی، استادیار دانشگاه شاهد

برگزار کنندگان: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، دانشگاه شاهد و خانه کتاب

هفتمین نشست نقد کتاب «مصورسازی اطلاعات، مبانی و کاربردها»

افزودن دیدگاه